Bază legală cursuri

Ofertele noastre de cursuri sunt realizate ţinând cont de următoarele acte normative specifice domeniului de formare :

¤ Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificare (ANC, fost CNFPA);

¤ H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.

¤ Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică.

AUTORIZARE ANC INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE COR 333309:

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII ISO 9001 : 2015, Domeniul: Activitati de formare profesionala 

DESCARCAŢI DE AICI MODEL PLAN ANUAL PERFECŢIONARE

(Este obligatoriu doar pentru instituţiile care au mai mult de 20 de angajaţi !)

 

Data prot

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: educatiei si cultura (scrierea Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale alese de Dvs. si facturarea serviciilor solicitate de Dvs.).

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare scrierii Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale alese de Dvs). Refuzul dvs. determina neobtinerea Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale ati participat Dvs.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai furnizorului de servicii hoteliere ales de dvs. pentru cazare, in cazul participarii la cursurile noastre.

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL ?

DA ¤     NU ¤

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL, Bucuresti, Str. Romancierilor, nr. 2A, ap. 54, sector 6,  e-mail: columnatraining@yahoo.com . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL