Curs 1 – Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line)

Curs 1 – Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line)

Category : Uncategorized

Curs 1 – Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line)

Tematica aferenta cursului:
  1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
  2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici în România
  3. Noţiunea de funcţie publică în context european
  4.  Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
  5. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
  6. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
  7. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
  8. Angajarea răspunderii juridice  a funcţionarilor publici

Archives