Curs 2 – Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line)

Curs 2 – Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line)

Category : Uncategorized

Curs 2Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line)

Tematica aferenta:

  1. NOŢIUNEA POLITICILOR PUBLICE
  2. PROBLEMATICA POLITICILOR PUBLICE
  3. ACTORII POLITICILOR PUBLICE ŞI INSTITUŢIILE IMPLICATE
  4. TIPURI DE POLITICI PUBLICE
  5. ANALIZA DE POLITICĂ PUBLICĂ
  6. OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE
  7. STRATEGIA POLITICILOR PUBLICE
  8. PROCESUL POLITICII PUBLICE
  9. ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE
  10. PRINCIPII ŞI METODE PRIVIND ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

Archives