Author Archives: Gabriel Moinescu

Curs 2 – Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line)

Category : Uncategorized

Curs 2Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line)

Tematica aferenta:

 1. NOŢIUNEA POLITICILOR PUBLICE
 2. PROBLEMATICA POLITICILOR PUBLICE
 3. ACTORII POLITICILOR PUBLICE ŞI INSTITUŢIILE IMPLICATE
 4. TIPURI DE POLITICI PUBLICE
 5. ANALIZA DE POLITICĂ PUBLICĂ
 6. OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE
 7. STRATEGIA POLITICILOR PUBLICE
 8. PROCESUL POLITICII PUBLICE
 9. ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE
 10. PRINCIPII ŞI METODE PRIVIND ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

Curs 1 – Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line)

Category : Uncategorized

Curs 1 – Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line)

Tematica aferenta cursului:
 1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
 2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici în România
 3. Noţiunea de funcţie publică în context european
 4.  Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
 5. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
 6. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
 7. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
 8. Angajarea răspunderii juridice  a funcţionarilor publici

Archives